Hem > Tips > Kylbox

Sammanställt från Bryggsnack - Om kylbox


Redigerat av Iwar Unt, 2004-11-18

Artikeln innehåller följande underrubriker
• Isolering av kylbox
• Typ av skum
• Extra fläkt
• Inredning av kylbox
• Diverse åtgärder
• Fabrikat på kylaggregat
• Kylmedium

Observera att artikeln bygger på inlägg publicerade på Bryggsnack. All information på webbplatsen tillhandahålls utan ansvar från webmaster och Svenska Bavariaklubben. Samtliga besökare ombeds att granska uppgifterna väl och själv ta ställning till dess relevans.Isolering av kylbox

Har upptäckt att det verkar vara mycket stor volym i tomrummet runt och under själva kylboxen. Jag är dock osäker på hur man ska gör på kortsidan ut mot fribordet. Det är ett stor, tomt utrymme där som rimligen blir varmt då solen ligger på. Min fråga är om någon vet om man vågar fylla även detta utrymme eller om det kan vara risk för kondens, fukt och risk för mögel i sådant fall? Det är svårt komma åt att lägga fuktspärr eller luftspalt om man sprutar skum där.

För mig har effekten nämligen blivet mycket påtaglig. (Första natten med ny isolering mm trodde jag tom att kylen hade stannat.) Sammanfattningsvis har åtgärderna således givit ett mycket påtagligt positivt resultat.

Isolering av kylbox i 37/2
Vi har en med 2 kabiner. Kompressorn sitter då under en av "fåtöljerna" och kylens kortsidor ut mot fribordet resp. salongen.

Jag borrade en 5 st i överkant inifrån och lät skummet "rinna ner”, satte motorrumsisolerskiva överkompressorn, så att inte värmen stiger upp genom hålet i skivan. har ej gjort något åt botten ännu, men jag kan nog konstaterat att det finns en del som påpekat det med kylmedium, det återstår att kolla. Pratade med importören som sa att det varit problem med för mycket och mest vanligt var för lite. Då de monterar dessa aggregat släpper de ut för mycket innan de blir tätt.

Isolering av kylbox i 37/3
Jag har 3 kabinersversionen och då sitter kylen med långsidan mot skrovet, och då tror jag att detta hålrum är ännu större. Jag kommer själv att fylla detta utrymme, och ser ingen nackdel med att få isolering mellan kyl och skrov. Det finns då ingen risk för kondens där eftersom ingen fuktig luft finns. Ytan som skummas är ju endast ca 0,5 m2 och runt denna yta kan ju luft cirkulera. I mitt fall finns ett antal hål för ledningar som förbättrar cirkulationen i horisontalled. 

I min B37/3 sitter det plywoodskiva under kylens bottenisoleringen. Skivan bildar således ett tak i utrymmet under kylen där kompressorn sitter. Då jag kommer att spruta in skum såsom du gjort, så skulle man ju kunna borra några hål underifrån och spruta in skum även i utrymmet mellan plywoodskivan och kylens botten. Min erfarenhet av skumsprutning som tätningsmedel vid husbygge är att skummet expanderar i alla riktningar, möjligen med något större del nedåt. Kanske skall man därför borra hålen i kylen i mitten på väggarna. Viktigast är att få isolering optimal i nedre delen av boxen eftersom den är kallast. Det finns ju vita karmpluggar som används på fönster/dörrkarmar för att skymma dessa borrade hål. Kanske skulle man välja denna diameter på hålen så är det bara att plugga för. I utrymmet under kylen där kompressorn sitter bör man definitivt leda ut värmen. Jag har bytt kyl till Isoterm ASU/SP så att den luftkylda kondensorn (som avger värme) nu i stället leder ner värmen i havet. Dock kan jag konstatera att kompressorn i sig (ej kondensorn) avger mycket värme. Den blir nog en 50 grader. Denna värme borde också ledas bort såsom du beskrev genom att bygga in utrymmet med motorrumsisolering och leda ut den via ventilationsspringor till salongen.

Isolering av kylbox i 40:an
Jag har noterat tidigare inlägg om förbättring av kylens isolering och tänkte åtgärda enligt följande på min 40:a. Montera isär locket och fylla det med skum. Borra ett antal hål (ca 10 st.) inifrån boxen i överkanten (ca 15-20 mm) och spruta in skum nedåt/sidorna och därefter täta hålen med vit dörrkarmsplugg. Borra ett par hål i träskivan underifrån från utrymmet där kompressorn sitter och spruta in skum underifrån (kan ev. vara svårt att komma åt). Isolera träskivan underifrån med motorrumsisolering. Ta bort duschsitsen på toan och borra ett hål på ca 100-150 mm (eventuellt två hål) och montera en ventilationsslang från hålet till bakom fläkten vid kompressorn, så att den uppvärmda luften ventileras bort i utrymmet under handfatet på toan (och sedan vidare akterut). Enligt rekommendation ska jag köpa ett skum som inte efterexpanderar.

Jag har också en 40:a och håller som bäst på med att förbättra isoleringen av kylboxen. 

Tog först hål i botten på kylboxen, det låter ju som det finns ett tomrum där, med det stämde inte så detta hål är nu igenplastat. Borrade istället ett hål underifrån och fyllde genom detta på med skum inhandlat på Överskottsbolaget (jämför tidigare inlägg). En burk försvann utan vidare in i detta enda hål och man kunde tydligt se att skummet fyllde ut utrymmet ända bort mot spisen. Jag borrade sedan ett hål på ca 150 mm i skottet mot toaletten, såsom även Du har planerat. Härifrån kom jag åt att fylla på med ytterligare två burkar med skum (för att nå längre in med skummet så kopplade jag ihop de rör som medföljer burkarna). Det enda problem som uppstod var att skummet expanderade så att luftväxlingen riskerade att hindras. Vill man göra det lättare för sig så föreslår jag därför att man börjar med att lägga en kort bit ventilationsslang mellan kompressorn och det nya hålet och att man förts härefter fyller på med skummet. 

Det finns utrymme att fylla på med mer skum varför jag kommer att inhandla ytterligare två burkar vilka jag också beräknar kommer att gå åt.

Vad gäller locket så kommer jag i nuläget inte att isolera detta däremot har jag satt en självhäftande list på den vertikala ytan i öppningen på boxen. Jag har nämligen fått för mig (vi får se om det stämmer) att en del av kylan som blåser ut genom fläkten till "evaporatorn" försvinner ut genom springan mellan boxen och locket.

Så här långt har jag endast borrat ett hål i botten på boxen som jag dessutom inte har använt mig av (jmf ovan). Däremot borrade jag ett hål underifrån i träskivan under boxen, från vilket jag tror mig ha fyllt hela utrymmet under boxen. Resterande skum har jag kommit åt att fylla på från det hål som jag har tagit upp i skottet mot toaletten. Totalt har jag lyckats trycka in 5 burkar, vilket sägs motsvara cirka 175 liter för det fall att skummet har expanderat maximalt.

Innan jag gör något ytterligare så kommer jag först att utvärdera effekten av de åtgärder som vidtagit så här långt. Möjligen kommer jag senare att borra 2-3 hål i boxens övre kant i närheten av spisen dit jag tror att skummet ännu inte har letat sig (min gissning är dock att detta endast skulle få marginell effekt).

Kan även meddela att jag nu fyllt på ytterligare två burkar med skum, vilket är vad som maximalt får plats med den metod som jag har valt hittills. Jag bedömer att jag nu har fyllt skum i hela det utrymme som finns mellan träskivan och boxens botten. Vidare bedömer jag att skummet har fyllt ut hela utrymmet på boxens aktre sida samt en del av styrbordssidan. Vad gäller babordssidan är jag mer osäker eftersom jag inte har fått klart för mig hur stort utrymmet utanför boxen egentligen är, det skulle kunna vara så att det inte finns någon avgränsning mellan boxen och skrovsidan och i så fall skulle det behövas väldigt mycket skum för att helt fylla ut detta utrymme. Vad som enligt mina teorier är mer väsentligt är att den värme som kompressorn genererar inte längre kan stiga upp längs boxen. Jag tror också att skummet kommer att hindra och/eller begränsa luftväxlingen vilket gör att eventuella tomrum förhoppningsvis kommer att fungera enligt termosprincipen. Jag kommer därför att utvärdera vilken effekt jag uppnått så här långt innan jag gör några nya hål i själva boxen.

Typ av skum

Beakta att Byggskum/fogskum expanderar kraftigt och kan orsaka skada, om de ej har fria vägar att expandera ut åt.

Beträffande skummet så har jag hämtat detta tips från tidigare inlägg. Skummet är tillverkat av Henkel under varumärket "Sista" och går att köpa på Överskottsbolaget för 59 kr per burk. Observera att det finns två typer av skum som båda heter Henkel Siesta. Den ena burken är på 500 ml och innehåller skum som inte efterexpanderar. Har själv använt denna med utmärkt resultat. Den andra burken är något större ca 700 ml och innehåller skum som inte ska användas i slutna utrymmen.

Vad gäller skum på oönskade ställen, så har jag enbart upplevt problem med det i det inre hörn som gränsar mot toaletten. Här finns en öppning i den träskiva som täcker kompressorn och tanken är väl att varmluften skall försvinna upp denna väg. Eftersom jag har fått för mig att denna lösning är en del av problemet har jag varit angelägen att fylla ut detta hålrum. Detta förutsätter ju att värmen kan ta en annan väg och detta har jag som sagt löst genom ett hål igenom skottet till toaletten. Genom detta hål har jag också kommit åt att täta så att skummet inte runnit ner mot kompressorn. Som jag skrev ovan hade jag om jag gjort om detta idag försökt att få dit en ventilationsslang innan jag fyllde upp med skummet. Själv löste jag nu tätningen och därmed den framtida luftcirkulationen på ett något mindre sofistikerat sätt. Jag tog helt enkelt en plastmapp (som den sanna kontorsråtta man är) och tryckte upp denna mot hålrummet och fyllde sedan ut underifrån med så mycket tomma plastpåsar som fick rum. När sedan skummet torkat plockade jag bort plastpåsarna och ryckte loss plastmappen; simpelt men effektivt.

Det enda hålet som jag borrade var i träskivan under boxen. Detta hål borrade jag inte större än att jag precis fick in munstycket till burken med skummet. Något problem med att skummet expanderade ut genom hålet uppstod därmed inte.

Finessen med just detta skum är att det endast efterexpanderar i mycket begränsad omfattning. För den som använt "vanligt" fogskum så uppför det sig således lite annorlunda, vilket får ses som en fördel i detta fall.

Extra fläkt

Härutöver hade jag även en idé om att sätta en fläkt kopplad till kompressorn i utrymmet under duschsitsen, jag har också dragit kablar dit men varje gång jag kopplar in fläkten så stannar kompressorn. Jag har inte gjort någon djupare undersökning vad detta beror på utan kommer först att testa vad enbart isoleringen ger för effekt

Jag hade också funderingar på en extra fläkt, men bedömde de åtgärder som jag tänker göra som tillräckliga för att ventilera bort värmen (och att den inte stiger upp bakom boxen). Men ett förslag till dig som redan har en extra fläkt kan eventuellt vara följande. Jag antar att du matar den nya fläkten med spänning från den ordinarie fläkten och då kan kanske "elektroniken" slå ifrån eftersom den tolkar att fläkten är överbelastad (eftersom den drar mer ström än normalt). Jag antar att det är en klen fläkt som du har anslutet och därför är det inte sannolikt att problemet är det "generella" spänningsskyddet som bryter kompressorn om spänningen understiger knappa 11 volt. Om min teori stämmer så kan du lösa det med ett relä som du matar med konstant 12V (vid kompressorn) och som du sedan styr med spänning från den ordinarie fläkten. Ett relä köper du billigt på Tex. Clas i sjön. Jag gjorde en liknande lösning med min Inverter, där ON är på instrumentpanelen (klen säkring) som ger "signal" till ett relä som är matad med spänning som klarar 30A.

Du har säkert rätt i det att det måste finnas någon form av överbelastningsskydd i elektroniken (fläkten går i några sekunder innan strömmen bryts). Eftersom det rör sig om en fläkt på cirka 4 watt så är det säkert inte det generella spänningsskyddet som är problemet. Jag skall därför pröva Ditt förslag till lösning. 

Eftersom din fläkt endast är på 4W, så är jag inte säker på att du löser problemet med ett relä eftersom även det drar lite ström. Därför bör du undersöka reläets data och se hur mycket det drar (ström x 12 = effekt) innan du testar.

Du säger att Du har vänt fläkten för att den drar åt fel håll. Åt vilket håll verkade fläkten ursprungligen? Det vill säga var avsikten att fläkten skulle suga in kall luft eller istället att den skulle blåsa ut varm luft?

Själv har jag levt i tron att avsikten är att fläkten skall suga in kall luft (därav den låga placeringen) och att problemet är att den varma luften som genereras iav kompressorn nte ventileras ut ordentligt utan istället stiger upp runt kylboxen. Jag har därför funderat på att installera ytterligare en fläkt (kopplad till kompressorn) med avsikt att ventilera bort varmluften längs skrovsidan åt toaletten till.

Angående fläkten. Enl. Waecos skisser,och deras tekniker som kolla min båt på , ska fläkten suga ut luft som passerar kallt golv under diskbänken.

Inredning av kylbox

Den kylbox som finns i alla Bavariabåtar är i princip ett enda stort och djupt hål. För att kunna organisera innehållet skulle man på nåt sätt vilja ha ett antal staplingsbara backar. Backarna borde vara utförda så att kylaggregatets luftcirkulation lätt kom åt att kyla ner alla matvaror. Har själv provat med några slutna backar, men det tar väldigt lång tid att komma ner i temperatur inuti dessa. Och kylaggregatet verkar i första hand jobba med att kyla ner luften i boxen runt ikring dessa boxar.

Det fanns ett inlägg om tex kastrullgaller i botten så att kylan kan cirkulera, det har jag fixat, en del bättre blev det, sedan finns det backar i plast lite överallt som är stor hål i sidorna på funkar bra, de kan man ställa på varandra.

Diverse åtgärder

Jag tänker göra följande efter att ha konstaterat samma saker som ni andra. Dvs. att kylen drar förbaskat mycket ström per dygn. Min står och går säkerligen lite mer än halva tiden och drar troligen ca 60Ah per dygn. 

Min plan är nu att genomföra följande åtgärder.
1.) Isolera locket så att luften inte värms upp då den cirkulerar (mha fläkten) mot taket i kylen.
2.) Borra hål och fylla fogskum runt om boxen.
3.) Isolera taket i utrymmet där kompressorn står med motorrumsisolering
4.) Dra en ventilationsslang från kompressorfläkten antingen genom skottet till WC utrymmet eller till luckan med ventilationsuttag ut i salongen.
5.) Har idag delat av boxen i en frys resp kyl del med en plexiglasskiva. Skivan kommer jag att byta till en isolerskiva och jag kommer även att montera en aluminiumplåt bakom fläktevaporatorn och runt väggarna i frys-delen. Jag tror att detta bättre leder ut kylan. Isolerskivan kommer att ha ventilationshål eller en springa i underkant så att kylan kan cirkulera i boxen. 

För er som vill kunna frysa... Samme herre på Waeco sa att man kunde ta en Alu-plåt och montera den mellan vägg och evaporatorn för att leda kylan dit man vill ha den.. Jag kommer nu att testa detta i sommar genom att bocka till en kraftig alyminium plåt så att jag får en bottenlös låda. Den ena kanten där aggregatet sitter görs högre för att överföring av kyla skall bli så bra som möjligt. Den plåt-sida som är ut mot övriga boxen skall jag borra några hål i längst ned för att kylan skall läcka ut till övriga delar. Eventuellt kanske det duger med en springa på några millimeter i botten. 

Jag har nu åtgärdat kylboxen på ungefär samma sätt som Anders. Jag har dock ingen extra fläkt, jag limmade även motorrumsisolering på träskivan underifrån (innanför båda luckorna), samt jag förbättrade isoleringen av kylröret från kompressorn med "skumtejp" som jag lindade på. Jag borrade även fem 25 mm hål vid fläkten mellan stuvfacken, så att fläkten bättre kan suga luft från utrymmet bort mot diskbänken.
Jag konstaterade att boxen inte är så dåligt isolerad, 35 mm skum runt om. På min båt (B-40 2001), men inte på Anders, var det även extra isolering mellan träskivan i botten och boxen. När jag borrade hålet för vent.röret kunde jag se att det var ett mellanrum på ett par centimeter mellan kanten på boxen och träskivan närmast skrovet . Men när jag borrade tre hål underifrån på olika ställen i träskivan var det fyllt med skum mot skivan. 

Jag är övertygad om att den största effekten av mina åtgärder har ventilationsröret och isoleringen av träskivan. Jag är mer tveksam till effekten av skummet på sidorna i boxen. (Jag använde svindyrt 2-komponent skum, 300 kr/flaska).

Effektivitet har klart förbättrats men jag har fortfarande ett annat problem; att termostaten "slår ifrån" kylkompressorn när det bildas is inne i fläktevaporatorn där även termostaten sitter. Jag föreställer mig att det är först när isen inne i kylelementet har tinat upp (smält) som termostaten känner av att temperaturen är högre än inställt läge. Man kan säga att det fungerar som en automatisk avfrostning, men effekten blir samtidigt att temperaturen stiger mer än önskvärt under "avfrostningsperioden". Jag brukar ha termostaten på max men har även prövat med lägre inställning. Jag brukar även undvika att ställa matvaror intill evaporatorn för att inte luftgenomströmningen skall hindras. 

I båttidningar har jag sett att det finns en produkt som heter "Doppio Holliday" och som lanserades i våras på båtmässan i Stockholm. Produkten är avsedd att användas i exempelvis båtkylar och tillskrivs häpnadsväckande egenskaper, bla skall den minska luftfuktigheten och därmed också minska isbildningen. (Jag hittade en artikel på nätet om motsvarande produkter för "vanlig" kyl och frys, jfr nedanstående länk.) Skeptisk som jag är till naturen så tror jag givetvis inte på detta förrän jag har provat själv. Icke desto mindre så har jag vågat mig på att beställa ett par inför sommarens långsegling. Den djärve (läs godtrogne) kan beställa produkten på tel 0121-15300 (129 kr plus porto och ev postförskott), den fege (läs mindre lättlurade) kan avvakta min rapport.

Problemet med frostbildning är inte unikt, men upplever även du (Anders) att temperaturen pendlar pga att termostaten ej känner av när temperaturen stiger om det är frost/is inne i evaporatorn. Jag har ringt och pratat med generalagenten (Waeco) och de föreslog att jag ska sänka termostaten från 7 till kanske 2-4 (de kände till problemet). Jag tänker även pröva med en torrboll vid evaporatorn (enligt ditt koncept att avfukta luften i boxen).

Jag funderar på att isolera inuti boxen med färdiga isolerskivor avsedda för kylboxar. Jag tror att det går att få ett hyfsat snyggt resultat med denna metod och isolerskiktet blir 4-5cm tjockt. Är det ingen annan B34 ägare som har funderat över detta?

Fabrikat på kylaggregatet

Då vi snart skall bestämma oss för vilken storlek och modell av Isotherm kyl vi skall ha i båten, så undrar jag om någon har några erfarenheter. Främst hur väl isolerad boxen är, skall man gå upp en eller ett par storlekar mot rekommenderad. Är vatten kylningen att föredra?

I vår 32:a har vi en Isotherm ASU (utan sjövattenkylning) och det fungerar utmärkt. Fläkten hörs nästan inte och strömförbrukningen har inte vi behövt oroa oss för. Fördelen med fläktkylning är att du inte behöver göra hål i båten. 

Glöm inte att isolera kopparrören mellan kompressorn och kylen efter installationen. Det blir isbildning på rören annars.

Jag har en Bavaria 32. Är det någon som har erfarenhet av att montera ett Isotherm ASU 3251 SP ("självpumpande") kylaggregat i den? Båten ligger utomlands så jag har lite svårt att titta på den.

Om jag kommer ihåg rätt så mynnar avloppet från slasken i pentryt ovanför vattenlinjen. Då går det inte att montera en SP-kylare där. Men visst mynnar tvättställets avlopp nedanför vattenlinjen?

SP-kylarens diameter är 60 mm (G 2"). Hur stort är tvättställets genomföring i skrovet?

Finns det plats att placera kompressorn i skåpet under tvättstället?

Tanken är att förlänga rören från kompressorn till förångaren som placeras i kylboxen.

Istallationsidén kommer från Isotherms egna tekniker.

Först vill jag bara säga att jag absolut inte är någon expert på området, bara en hemmapjulare, men här har du i alla fall mina åsikter:
Jag monterade en Isoterm utan självpumpande kylning, då jag vill kunna stänga avloppet vid segling och då jag lämnar båten. Dessutom tror jag energibesparingen är marginell, problemet är snarare isoleringen i Bavarias kylboxar som är för tunn. 

Till en början monterade jag kylelementet (enl rek)högst upp på kylboxens barbordssida i den "grunda" delen.Detta funkade dåligt ,"taket" i denna del är även det oissolerat,
I fjol flyttade jag kylelementet till motsatt sida(alltså styrbords sida) högst upp. nu fungerar kylningen tillfredställande och agrigatet isar inte igen . Jag skall i år montera en extra isolerskiva för detta döda utrymme till barbord i kylboxen.
Jag har även demonterat lucka,ram, sarg och gångjärn och monterat tillbaks med sikaflex. Tidigare kom det ner vatten denna väg (vid diskning o dyl.) som orsakade snabb igenisning.
Att montera kompressorn i badrummet och sen förlänga rören och dra genom hela båten tycker inte jag låter förnuftigt.

Jag har monterat ett sånt kylaggregat på min B34 och jag gjorde ett nytt hål under diskbänken och drog upp slangen så högt att det inte kan komma in vatten, alltså högre än diskbänksavloppet. Alternativt koppla ihop det med diskbänken. Det funkar jättebra. Sen har jag lagt en isolerskiva i botten på kylen, eftersom kylan går neråt. Att dra ifrån tvättstället låter inte nåt vidare bra Hoppas att du lyckas.

Har monterat ett Isoterm ASU/SP i min 37:a. Utloppet bör ligga ett par decimeter under vattenlinjen, annars fås dålig kylning vid lutning av båten. Man kan ju ibland gå timmar på en bog. I mitt fall tog jag upp ett nytt hål ca 50 cm under vattenlinjen (mätt längs skrovet) under babord akterhytt. Från mässingsutloppet drog jag upp en slang via motorrummet upp till en högpunkt. Det går även att specialbeställa extralånga kopparrör från SP utloppet till kompressorn, vilket jag gjorde.

Kylmedium

Jag har haft liknade problem med kylen på min 37:a -01, men min kyl gick kontinuerlit även vid läge 1. En specialist från Söderkyl här i Stockholm har gått igenom den. Enligt honom var det för mycket kylmedium i systemet. Dessutom var det mycket damm mellan kylklänsarna (bakom fläkten på kompressorn), vilket gjorde att kompressorn hade svårt att bli av med värmen. Jag träffade under sommaren en Bavariaägare som även haft för lite kylmedium och därmed problem. Efter korrigering hade hans kyl fungerat bra. 

Tog ut en kylspecialist som kollade kylmedelsmängd R134A. I mitt fall visade det sig att jag hade för mycket kylmedel påfyllt. Efter avtappning går kylskåpet igång betydligt färre tillfällen per timme. 

Mitt problem var att man vid monteringen på varvet gjort något misstag så att kylmedel läckt ut. Kontakta en kylfirma (om du har garanti bör du kontakta din leverantör) och be att dom fyller på med nytt köldmed. När jag gjort detta blev effekten helt annorlunda.