Hem > Om Klubben > Medlemsavgift

Medlemsavgift


Medlemsavgiftens storlek beslutas på SBK's årsmöte i februari/mars. Fastställd medlemsavgift ska därefter erläggas senast den 30/4 innevarande år. Nya medlemmar erlägger avgiften i samband med medlemsansökan.

För mer info se "Om webbplatsen" samt klubbens Stadgar.

Betalningsuppgifter
Belopp: 200 kr
Betalning görs via onlinebetalning med Visa eller MasterCard och medlemskapet aktiveras då per automatik.
 
För manuell inbetalning, vilket i största utsträckning ska undvikas, har SBK ett bankgiro: 5435-9922. Om du betalar med bankgiro så måste du ange namn och medlemsnummer i samband med din betalning
 
 Organisationsnummer
Klubbens organisationsnummer är 802471-3235.