Hem

Valberedningen söker engagerade medlemmar som är villiga att tillföra sin kompetens och arbeta för föreningens bästa !

18 nov 2018

Vi är även intresserade av att hitta någon bland våra medlemmar som är intresserad av att hjälpa till med frågor som berör klubbens hemsida (drift, underhåll och utveckling). Personen kan även vara delaktig i styrelsens arbete. Vi ser fram emot att erhålla intresseanmälan alternativt förslag via klubbens hemsida (Om klubben - Kontakt) senast den 1a februari, 2019.

För Svenska Bavariaklubben

Styrelsen