Hem

Kallelse till årsmöte 2018-02-03

24 nov 2017

Härmed kallas du som medlem i Svenska Bavariaklubben till klubbens ordinarie årsmöte lördagen den 3e februari 2018. Plats Svenska Mässan i Göteborg. (Årsmötet hålles i samband med båtmässan). Årsmötet hålles Kl. 14.30 i lokal R24/R25 på Svenska Mässan i anslutning till själva båtmässan. (Entré via hotell Gothia sedan en trappa upp till konferensavdelningen).

Vid det kommande årsmötet skall bl a styrelse för det kommande verksamhetsåret väljas. Styrelsen skall bestå av minst 3 ordinarie styrelseledamöter fördelat på ordförande, kassör och sekreterare. Nuvarande styrelse agerar valberedning då vi ej lyckats tillsätta denna funktion.

Inför årsmötet behöver vi förslag på personer som är intresserade av att vara delaktiga i styrelsen och driva samt utveckla klubbens verksamhet. Vi ser fram emot att erhålla intresseanmälan alternativt förslag via klubbens hemsida (Om klubben - Kontakt) senast den 15e Januari, 2018.

Vi är även intresserade av att hitta någon bland våra medlemmar som är intresserad av att hjälpa till med frågor som berör klubbens hemsida (drift, underhåll och utveckling). Personen kan även vara delaktig i styrelsens arbete. Vi ser fram emot att erhålla intresseanmälan alternativt förslag via klubbens hemsida (Om klubben - Kontakt).

Motioner och förslag att behandlas på årsmötet skall ha inkommit till styrelsen via hemsidan (Om klubben - Kontakt) senast den 15e Januari, 2018.

Mer information om årsmötet samt möjlighet till anmälan kommer att finnas under Kalendarium här på hemsidan så snart programmet fastställts.

Vi ser fram emot att träffas på klubbens årsmöte.


För Svenska Bavariaklubben

Styrelsen