Hem

Kallelse till årsmöte 2017-03-04

06 dec 2016

Härmed kallas du som medlem i Svenska Bavariaklubben till klubbens ordinarie årsmöte lördagen den 4e mars 2017. Plats Stockholmsmässan, (Älvsjö), Stockholm. (Årsmötet hålles i samband med båtmässan Allt för sjön).

Vid det kommande årsmötet skall bl a styrelse för det kommande verksamhetsåret väljas. Styrelsen skall bestå av minst 3 ordinarie styrelseledamöter fördelat på ordförande, kassör och sekreterare. Kassören är vald på ytterligare 1 år. Nuvarande styrelse agerar valberedning då vi ej lyckats tillsätta denna funktion.

Inför årsmötet behöver vi förslag på personer som är intresserade av att vara delaktiga i styrelsen och driva samt utveckla klubbens verksamhet. Vi ser fram emot att erhålla intresseanmälan alternativt förslag via klubbens hemsida (Om klubben - Kontakt) senast den 12e februari, 2017.

Vi är även intresserade av att hitta någon bland våra medlemmar som är intresserad av att hjälpa till med frågor som berör klubbens hemsida (drift, underhåll och utveckling). Personen kan även vara delaktig i styrelsens arbete. Vi ser fram emot att erhålla intresseanmälan alternativt förslag via klubbens hemsida (Om klubben - Kontakt) senast den 12e februari, 2017.

Motioner och förslag att behandlas på årsmötet skall ha inkommit till styrelsen via hemsidan (Om klubben - Kontakt) senast den 12e februari, 2017

Mer information om årsmötet finner du på hemsidan under Kalendarium där du även att göra din anmälan.

Vi ser fram emot att träffas på klubbens årsmöte.


För Svenska Bavariaklubben

Styrelsen