Hem

Anmälan till Årsmöte 2016-02-06

12 nov 2015

Verksamhetsåret 2015 går mot sitt slut och vid det kommande årsmötet i Göteborg 2016-02-06 (i samband med båtmässan) skall bl a styrelse för det kommande verksamhetsåret väljas. Styrelsen skall bestå av minst 3 ordinarie styrelseledamöter fördelat på ordförande, kassör och sekreterare.

Nuvarande styrelse agerar valberedning då vi ej har någon separat sådan. Inför årsmötet behöver vi förslag på personer som är intresserade av att driva och utveckla klubbens verksamhet. På årsmötet skall kassör, sekreterare samt ytterligare en ledamot väljas. Ordförande är vald på ytterligare 1 år. Nuvarande ledamoter är även tillfrågade om de är intresserade av omval.

Vi har även på styrelsemöten diskuterat att försöka hitta någon bland våra medlemmar som är intresserad av att hjälpa till med frågor som berör klubbens hemsida samt även utvecklingen av densamma.

Anmäl Ert intresse eller föreslå kandidater genom att kontakta styrelsen genom hemsidan senast 2016-01-15.

Din anmälan till årsmötet gör du under Kalendarium - Kallelse till årsmöte.

Vi ser fram emot att träffas på klubbens årsmöte.


För Svenska Bavariaklubben

Christer Johansson