Hem

ALLTRYCK - Profilprodukter för Svenska Bavariaklubben

01 apri 2015

Nu kan vi äntligen sjösätta försäljningen av profilprodukter för medlemmarna.

Länk till WebShop
http://www.alltryck.se/login.php


Instruktion på hur man skall använda WebShop:en
http://www.alltryck.se/uploads/files/Manual_Svenska_Bavariaklubben-Ver-8.pdf

Tänk på

  • Att man registrerar sig separat på denna webshop, inloggning och passord är inte sammankopplade med Bavariaklubbens hemsida inloggning
  • På raden Företagsnamn, skriv "Bavariaklubben" VIKTIGT.
  • ALLTRYCK kommer koppla nyregistrerade användare till en Bavariagrupp, så att man ser "våra" produkter. Kopplingen till gruppen gör Alltryck under normala arbetstider.
  • Priserna i WebShop:en är exklusive moms. Dock kommer priserna summeras inkl. moms när man går till kassan.

Frågor gällande Bavaraiaklubben E-butik: Stefan Magnusson 018-55 1107018-55 1107. eller e-post: stefan@alltryck.se