Hem

Nyhetsbrev Januari 2013

26 jan 2013

Bäste medlem!


Styrelsen vill önska alla en god fortsättning på det nya året och översänder årets första nyhetsbrev samt kallelse till årsmöte.

Årsmöte
 
Vi kallar härmed till årsmöte i Svenska Bavariaklubben den 9/3, 2013, Kl. 14:30. Mötesrum K14. Årsmötet är förlagt till ”Allt för sjön” på Älvsjö-mässan i Stockholm. (Notera att SBK ej står för entreavgiften till mässan). Anmälan gör du under Kalendarium på vår hemsida.

Årsmötet kommer ta upp stadgeenliga frågor såsom budget för verksamhetsåret, val av styrelse och revisor, övriga frågor m m. Förslag till frågor/ motioner och ledamöter skall ha kommit styrelsen tillhanda, via vår hemsida www.bavariaklubben.se alternativt via e-post till info@bavariaklubben.se senast 2013-02-15.

Aktiviteter
 
Vi står inför en ny båtsäsong och planeringen av aktiviteter pågår. Den senaste aktiviteten var en batterikurs med Nordic Battery den 23:e Januari i Göteborg vilken även kommer att genomföras den 30:e Januari i Stockholm. I kursen får du bl a en genomgång av de så kallade förbrukningsbatterierna, test av batterier, information om laddare m m. Mer information och anmälan på vår hemsidan.

Klubbmästare efterlyses
 
Tyvärr saknar vi f n klubbmästare i Stockholm samt på andra håll i landet. Klubben behöver fler frivilliga som hjälper till att driva klubben vidare i de olika regionerna. I rollen som klubbmästare är du styrelsens kontaktperson i regionen och hjälper till att arrangera aktiviteter samt representera klubben vid dessa.  

Anmäl ditt intresse eller föreslå kandidater via kontaktformuläret på vår hemsida eller via epost till info@bavariaklubben.se

Hemsida
 
Vår nya hemsida lanserades i slutet av 2011 och utökas successivt med funktioner som vi har haft med i vår kravspecifikation. Den senaste är onlinebetalning vilket på sikt innebär en betydande minskning av administrationen av det löpande ekonomiska arbetet. Förändringsarbetet är fortlöpande då vi försöker vara lyhörda för medlemmarnas önskemål när det gäller fler funktioner, avvikande funktionalitet osv.

Medlemsavgift 2013
 
Betalning görs i första hand via onlinebetalning med Visa eller MasterCard och medlemskapet aktiveras då per automatik.
 
För manuell inbetalning, vilket i största utsträckning ska undvikas, har SBK ett bankgiro:5435-9922. Det är viktigt att du i detta fall anger namn och medlemsnummer så att vi kan identifiera din betalning.
 

Vi hoppas att du har möjlighet att deltaga på vårt årsmöte och på kommande aktiviteter.
Vi ser fram emot din anmälan.

Styrelsen i SBK