Kallelse - Årsmöte 2019-03-09 kl 11.00

2019-03-09

Klicka i det blå fältet ovan >DELTA< för att göra din anmälan. Notera att du behöver ha ditt medlemsnummer tillgängligt.

Lämna besked om antal personer (namn) samt vilka aktiviteter som ni kommer att deltaga i. (Mingel, Årsmöte, Föreläsning).